Passo Giau

De vierde col vandaag, kan ik
eenmaal uit de dichte naaldbos˗
sen genieten van keteldalen
en bleke bergen?

zie ik steenarenden, zwarte
wouwen of wespendieven?

denk ik heel even maar
aan de roze demarrages
van Stefano Garzelli
en Leonardo Piepoli?

ruik ik de rapunzel
en de oranjelelie
misschien?

niets van dat alles,
ik zit al 9 km
als nooit tevoren
af te zien


Miel Vanstreels