Denis Zanette

Een kleine rijder met een rare faam:
hij fietste netjes, nimmer onbezonnen,
een middenmoter, dus niet onbekwaam.

De man die wel wat ritten had gewonnen
trok meest zijn kopman uit de grote drom
maar heeft er nooit goed garen bij gesponnen.

Ja toch: de Bosberg die hij ooit beklom
liet hem het brons in Vlaand'rens mooiste winnen.
Zijn doodsoorzaak was stommer nog dan stom.

De tandarts zou zijn haakwerkje beginnen,
- een kleinigheidje aan een zere tand -
daar lag de renner koud en stil van binnen.

Een dopingonderzoek kwam in de krant;
het vuurtje werd geblust met doofpotzand.


Ben Hoogland