Perfectie

Zoals Merckx maniakaal
bleef zoeken naar een pijnvrije
positie, een soepele pedaalslag,
het juiste verzet – zelfs ’s nachts
aan zijn fietsen ging sleutelen.
Zo ook ligt de dichter vaak
te woelen in bed.

Zal hij opstaan om
een en ander bij te stellen?
Zitten zijn verzen straks nog wel
goed in het zadel? Loopt het
ook tussen de regels gesmeerd,
vinden zijn woorden morgen
weer de perfecte tred?


Patrick Cornillie