Sterven

Sterven aan het wiel -
een mooie dood voor wie graag
nog wat leven wil


Miel Vanstreels