De kwak van Sagan

ik zag niet eens een kwajongensstreek:
ja, een ellenboog bewoog naar buiten
en de engte werd te nauw om door te gaan

doch herbekijk de feiten: reeds daarvoor
was er het leunen en plots kwam de reclame
uitgestoken als een gebalde vuist

in elk geval: men heeft in eigen vlees
gesneden, een figuur, een krak wordt
uit koers gezet, iemand die steeds
voor een kijkstuk kan zorgen

het slachtoffer zegt: ‘it’s a crash, you know’,
het is een smak die kan gebeuren
en wat doet een moraalridder dan

hij denkt aan een vermaning of boete
maar of hij uit zal sluiten, is mij een vraag
zeker, die ellenboog bewoog naar buiten
maar die omheining, die engte
was een te nauwe kraag


Staf de Wilde