Scheren, de benen -

Een man die gesoigneerd
wil pedaleren

moet hoedanook
zijn benen scheren


Miel Vanstreels