Portillo(n)

Col met geschiedenis
Klimdebuut huisdichter
Zittend op gifrode
Merckx van zijn neef

Ploeterend klimt hij op
Adembenemende
Flanken en juicht het
Van binnen "ik leef"


Huisdichter Cornelis