Tatarinov

Katushafiets met witte bandjes
Schuift langs me in Partij
Een jonge Rus de handjes
Op het stuur knikt kort naar mij

Velden maïs en varenplantjes
Trekken kalm aan ons voorbij
Katushafiets met witte bandjes
Schuift langs me in Partij

De Schweiberg doemt op tandjes
Hijgend al klim ik langszij
In mijn spieren binnenbrandjes
Hij heet Tatarinov zegt hij

Stoepranden worden randjes
Epen komt nu snel nabij
Katushafiets met witte bandjes
Schuift langs me in Partij


Huisdichter Cornelis