Peter Winnen

In elk tankstation
Laatst nog in
Een ziekenhuis
Koop ik
(Als ik het
Liggen zie)
Een pakje
Capri-Sonne
Friemel
Het vastgeplakte
Rietje los
Zuig het sap
Hij zwoegt de berg op
Naar binnen
Mierzoet
Dit is goddomme
Kijk hij juicht
De schuld
Van Peter Winnen


Huisdichter Cornelis